1.12.2

News

mar 18, 2016
Kategoria: General
Napisał: czilboj

Deras underkläder kommer i en stor mängd olika varianter, färger, former, storlekar och modeller. Detta är för att det ska finnas något som passar alla. De har satsat på att ha hög kvalitet på sina varor och trots detta hålla låga priser. De har försökt bygga ett sortiment baserat på underkläder som ”ser bra ut på alla”. Sexiga underkläder och kläder online till Sveriges billigt priser! klicka här

CMS - 1.12.2 - Kolonia
 

Startskottet har gått för Psykekampanjen

Startskottet har gått för Psykekampanjen

Under öppningsdagen 16 september på Bok&Bibliotek 99 i Göteborg gick det officiella startskottet för den redan mycket fokuserade Psykekampanjen.

Arbetet med att informera en bredare allmänhet om psykiskt funktionshindrades
livssituation kommer att rulla på under 1999-2000. Satsningen är ett samarbete mellan
Handikappombudsmannen, Intresseförbundet för Schizofreni (Riks-IFS) och
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH). Kampanjen är den största som
någonsin gjorts i vårt land för att upplysa om våra mest utsatta medborgares villkor - nu när de stora mentalsjukhusen har bommats igen för gott. 
"Risken att någon i vår närhet kommer att få psykiska problem är en på fem. Många gånger handlar det om att se och våga möta en annan människa. Vi måste ändra attityderna till de problem som sitter i själen. Med kampanjen vill vi avdramatisera det dramatiska och göra Sveriges inre synligt", står att läsa på Psykekampanjens hemsida
Personalgruppen inom Psykekampanjen är Hans Kihlström, sakkunnig från RSMH, koordinatorn Anna Cokorilo, Elisabet Reslegård, kampanjledare, Anne Ritums Deak, sakkunnig från Riks-IFS, Åsa Eriksson, informatör och Rolf Eriksson, pressekreterare. 
Adressen är: Psyke Kampanjen Katarina Bangata 79, 3tr 116 42 STOCKHOLM  Telefon: 08-462 95 40  Fax: 08-462 95 48 
Vill Du nå Psykekampanjen med e-post är adressen:info@psyke.handikappombudsmannen.se  

(17.09.99)                                                                                              LARS LEJRING

inv.JPG (28459 bytes)

-VI SKALL SPRIDA KUNSKAP, MEN OCKSÅ HA KUL TILLSAMMANS...   
Med kampanjledaren Elisabet Reslegård vid sin sida förklarar landshövding Bo Holmberg den riksomfattande Psykekampanjen invigd på Bokmässan i Göteborg.   Foto: Lars Lejring


Några rader från Psykekampanjens pressekreterare Rolf Eriksson:

"Psykekampanjens mål är att öka kunskapen och förståelsen kring människor med psykiska funktionshinder - en av de mest utsatta grupperna i samhället - och belysa att psykiska problem är ett av våra stora folkhälsoproblem som berör oss alla. Man räknar med att drygt 1,1 miljoner svenskar någon gång i sitt liv kommer att drabbas av psykiska problem som kräver hjälp och stöd från professionella vårdgivare. Det är fortfarande skamfyllt att vara eller att ha varit psykiskt sjuk. Den attityden vill Psykekampanjen ändra på."

För ytterligare information kan man kontakta Rolf Eriksson på e-post:rolf.eriksson@psyke.handikappombudsmannen.se