1.12.2

News

mar 18, 2016
Kategoria: General
Napisał: czilboj

Deras underkläder kommer i en stor mängd olika varianter, färger, former, storlekar och modeller. Detta är för att det ska finnas något som passar alla. De har satsat på att ha hög kvalitet på sina varor och trots detta hålla låga priser. De har försökt bygga ett sortiment baserat på underkläder som ”ser bra ut på alla”. Sexiga underkläder och kläder online till Sveriges billigt priser! klicka här

CMS - 1.12.2 - Kolonia
 

RSMH inför 2000-talet: Se hela människan!

RSMH inför 2000-talet:
Se hela människan!

Under helgen 7 - 9 maj höll RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) sin 6:e riksstämma på Runö kursgård utanför Stockholm. Ombud för lokala föreningar från hela landet och RSMH-anställda drog tillsammans upp riktlinjerna för de kommande fyra årens verksamhet.

Kopia av podium.JPG (16890 bytes)

Avgående förbundsordföranden Sven-Eric Lundqvist inledde kongressen med att i sitt öppningstal rikta skarp kritik mot Psykiatrireformen, som är tänkt att ge psykiskt funktionshindrade svenskar anständiga livsvillkor. 
Han förnekade inte att det idag finns en övergripande intention att forma psykiskt utsatta människors levnadsförhållanden till det bättre. Men samtidigt uttryckte han stor besvikelse och oro över det tama konkreta resultat som följt i Psykiatrireformens kölvatten.
- Förvånande lite har uppnåtts i praktiken. Det får bli slut på kaffedrickande och sammanträden...

Lundqvist tyckte också att samhället allmänt sätt blivit mycket hårdare under de 15 år som han hållit i rodret för RSMH. Bland annat gick han till attack mot den massiva nedskärningspolitik som drastiskt krymper det ekonomiska stödet till människor med psykiska funktionshinder.
- Titta till exempel på de stora bristerna inom boendestöd, som är mycket viktigt för vår grupp. Jag är också mycket kritisk till de allt längre väntetiderna inom psykiatrin. För de unga är det rent katastrofalt. I Stockholm har väntetiden ökat med mer än hundra procent!
- Vi är missnöjda med de bristande möjligheterna att delta i planeringen över våra egna liv, betonade Sven-Eric Lundqvist med skärpa.
- Diskrimineringen fortsätter. Men ett samhälle där den starke ges möjligheter att ta för sig på den svages bekostnad kan vi inom RSMH aldrig acceptera.

Den gamle ordföranden avlöstes i talarstolen av drygt femtioårige civilingenjören Jan-Olof Forsén, en storvuxen, lugn och eftertänksam norrlänning som av en enhällig kongress valdes att lotsa RSMH in i 2000-talet. Han inledde dock med att blicka bakåt, och talade om de mentalpatienter som under tidigare decennier gömdes undan och glömdes bort bakom de ensligt belägna mentalsjukhusens fasader. - Det är en hederssak att i minnet bevara de människor som dukade under för det psykiatriska maskineriet, sade Forsén.

 

handskak.JPG (23029 bytes)
NYTT LEDARSKAP  På kongressen i Åkersberga tog Jan-Olof Forsén över RSMH:s ordförandeskap efter Sven-Eric Lundqvist.

Forsén framförde - både muntligt och i ett textdokument - ett krav från RSMH att lobotomidrabbade och neuroleptikaskadade skall ges en officiell upprättelse från den svenska staten. I dokumentet efterlyser han ekonomisk ersättning till de människor vilkas liv ödelagts genom lobotomering och alltför höga doser psykofarmaka. 
- Det är skandal att man inte vill erkänna det skedda, utan bara säger att man då inte visste bättre, ansåg Jan-Olof Forsén.
- Jag tackar min skapare att jag inte är född tidigare, för då hade jag säkert också blivit lobotomerad...
Och inför framtiden skriver Jan-Olof Forsén och RSMH:

"Allt fler forskare och verksamma inom den psykiatriska vården instämmer idag i RSMH:s farhågor att skadeverkningarna kommer att bli 2000-talets stora medicinska skandal, liknande den s k neurosedynskandalen på 60-talet."

"Det går inte att sopa problemen under mattan längre. Det fribrev, som svenska staten ger den psykiatriska vården utgör ett trovärdighetsproblem. Hur ska man kunna lita på en vård och ett samhälle som inte vågar eller ens förstår vikten av att erkänna misstag som begåtts?"

RSMH:s nya styrelse
Kongressen utsåg följande personer att ingå i den nya styrelsen:

Ordförande Jan-Olof Forsén, vice ordförande Hans Kihlström och Ann-Marie Momqvist, kvinnoutskottets ordförande.
Ordinarie ledamöter i styrelsen: Anita Rinman, Anna-Lill Jakobsson, Annika Malmqvist, Kenneth Norberg, Lennart Johansson och Stefan Åhlin.
Ersättare: Anna Björklund, Britta Sundberg, Åke Larsson, Birgitta Andersson, Kenneth Jonsson, Christina Persson och Anna-Maria Nelson.

jur.JPG (9328 bytes)
ANDERS PRINTZ
- ny jurist hos RSMH 


Juridisk kompetenshöjning 
Jan-Olof Forsén sade att behovet av juridisk kompetens blivit allt större. RSMH:s medlemmar måste ges möjlighet till juridisk rådgivning och hjälp, trots att det blivit allt tuffare att över huvud taget ha råd med det.
- Det har alltid varit svårt för psykiskt funktionshindrade att ensamma föra sin talan mot den kompakta vårdapparaten och andra institutioner och myndigheter. Det räcker att ha med sig någon när man är hos sociala myndigheter och psykiatriska behandlare, så blir man bemött på ett helt annat och korrekt sätt, konstaterade Forsén utifrån egen erfarenhet. Men idealet vore naturligtvis att ha tillgång till en juridiskt skolad person.
Inom RSMH satsar man nu på att i möjligaste mån ge medlemmarna bra uppbackning. En jurist som sedan en tid tillbaka är knuten till förbundet presenterade sig själv på kongressen. Han heter Anders Printz, och håller som bäst på med att inventera det rättsliga behovet inom RSMH.

Man skall kunna ringa direkt till Anders Printz på RSMH:s kansli och fråga om råd i juridiska frågor. Han kommer dessutom att arbeta med att kompetenshöja personer inom föreningen.
- En viktig del blir också att arbeta med intressepolitiska frågor, säger han. 
Det är bland annat Allmänna arvsfonden som med ekonomiskt stöd gjort projektet möjligt.
Text o. foto: Lars Lejring

Länk till RSMH:s hemsida