1.12.2

News

mar 18, 2016
Kategoria: General
Napisał: czilboj

Deras underkläder kommer i en stor mängd olika varianter, färger, former, storlekar och modeller. Detta är för att det ska finnas något som passar alla. De har satsat på att ha hög kvalitet på sina varor och trots detta hålla låga priser. De har försökt bygga ett sortiment baserat på underkläder som ”ser bra ut på alla”. Sexiga underkläder och kläder online till Sveriges billigt priser! klicka här

CMS - 1.12.2 - Kolonia
 

Martin Buber och språkets betydelse Innehållsrik bok för familjeterapeuter

Martin Buber och språkets betydelse
Innehållsrik bok för familjeterapeuter

av Gustaf Berglund

Den tysk-israeliske religionsfilosofen Martin Bubers lilla bok Logos har översatts av Peter Handberg, och är trots sitt lilla format mycket innehållsrik. 

Martin Buber (1878-1965) doktorerade redan 1904 och blev 1930 professor i religionsvetenskap och judisk etik i Frankfurt. I och med nazisternas maktövertagande 1933 förbjöds han dock att undervisa. 1938 utvandrade han till Palestina, där han blev professor i socialfilosofi vid Hebreiska universitetet i Jerusalem.
Bubers mest betydande verk är Ich und Du (översättning "Jag och Du). Buber uttrycker här den dialogiska principen för mänskliga relationer. Han urskiljer två motsatspar, "Jag-Du" och "jag-det". Jaget är olika beroende på om det går i dialog med "Du" eller bara betraktar ett "det". Endast i relation till "Du" blir "Jag" äkta - men varje "Du" riskerar att reduceras till ett "det".

Bubers tänkande har haft stor betydelse, inte minst inom familjeterapin, där framför allt Ivan Boszormenyi-Nagy tagit djupa intryck. Dennes bok "Between Give and Take" var en av de böcker som berörde mig mest under familjeterapiutbildningen, genom att den genomsyras av etiken och det existentiella perspektivet. Av den anledningen har det känts spännande att ge sig i kast med en text av Martin Buber själv.
Logos (det grekiska ordet betyder både "ord" och "mening") kom ut på tyska 1962 och handlar om språkets betydelse för människan. Det är enligt Buber språket som gör det möjligt att vara människa, eftersom det är i språket vi kan möta varandra i dialog. Därmed är språket förutsättningen för att vi ska kunna etablera ett "Jag". Och därmed är det inte språket som finns i oss, utan det är vi som finns i språket. Människosläktets utmaning och räddning är att genom äkta dialog med "Du" uppnå ett "Vi".

Logos är ingen lättläst bok. Abstrktionsnivån är genomgående hög och språket tungt. Många av tankarna är svåra att gripa. Inte blir det lättare för att Buber refererar till antika källor som Herakleitos, Upanishaderna och taoismens urkunder. Men detta ska inte vara lätt - de här tankarna ska inte tuggas och sväljas, de ska idisslas åtskilliga gånger. Boken ska alltså inte ställas in i bokhyllan, när man läst igenom den den ska ligga kvar på nattygsbordet och öppnas gång på gång.

För alla som på något sätt arbetar med mänskliga relationer borde Martin Buber vara en viktig läsning.

Martin Buber Logos (Dualis förlag 1995, 88 s.)
Översättning Peter Handberg

© Gustaf Berglund

Artikeln har tidigare 
publicerats i tidskriften Socionomen.