1.12.2

News

mar 18, 2016
Kategoria: General
Napisał: czilboj

Deras underkläder kommer i en stor mängd olika varianter, färger, former, storlekar och modeller. Detta är för att det ska finnas något som passar alla. De har satsat på att ha hög kvalitet på sina varor och trots detta hålla låga priser. De har försökt bygga ett sortiment baserat på underkläder som ”ser bra ut på alla”. Sexiga underkläder och kläder online till Sveriges billigt priser! klicka här

CMS - 1.12.2 - Kolonia
 

Leva med Schizofreni

Leva med Schizofreni
En bok av Lars Lejring
i samarbete med Intresseförbundet  för Schizofreni.

Lars Lejring / Ove S Ohlsson
Leva med Schizofreni - vård och rehabilitering.
262 sidor. Illustrerad med 40 fotografier.
ISBN 9188158985
Distribueras av Riks-IFS
tel: 08 - 626 55 64

levabok.JPG (32423 bytes)

Leva med Schizofreni - vård och rehabilitering heter en bok som jag - Lars Lejring - har skrivit och illustrerat med fotografier på uppdrag av Intresseförbundet för Schizofreni (Riks-IFS). Förord och ett omfattande slutkapitel - "Så vill vi ha det" - har författats av Riks-IFS:s förre förbundsordförande Ove S Ohlsson.
Målsättningen har varit att under ett och samma tak husera en lång rad olika personers tankar och erfarenheter kring begreppet schizofreni.
 

Leva med Schizofreni - ett projekt med flera byggklossar
I boken Leva med Schizofreni kommer människor med personlig erfarenhet av psykostillstånd och långvarig psykisk funktionsnedsättning, anhöriga och olika personer som professionellt bistår, till tals i en serie intervjuer. Mina samtal med de personer i boken som lever med schizofreni har pågått under tiotalet år, och vi har även samarbetat inom andra projekt. 
Bland annat gjorde jag för några år sedan - i samarbete med Folkuniversitetet - en fotografisk utställning med samma namn som boken. Grundplåten till utställningen var ett öronmärkt konstnärsstipendium. Den visades på en rad platser i västra Sverige, till exempel Stadsbiblioteket vid Götaplatsen i Göteborg och på Frölunda kulturhus. 
Dessutom har jag gjort en tv-film "Leva med Schizofreni", där samma personer som förekommer i boken medverkar. En visningsrätt köptes in av UR och filmen har sänts i både SVT 1 och SVT 2 vid ett flertal tillfällen. 

Boken Leva med Schizofreni har under två års tid bland annat används som kurslitteratur inom de anhörigcirklar som regelbundet arrangeras av Riks-IFS i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. 
Texten är skriven utan knepiga fackuttryck, eftersom jag personligen har reagerat på att många av de böcker som avhandlar schizofreni och andra mentala kristillstånd är fyllda av kryptiska begrepp som ibland kan förvilla mer än de klargör.  Leva med Schizofreni skall med andra ord kunna läsas av var och en - oavsett förkunskaper.

En viktigt målsättning för mig har varit att lyfta fram - och levandegöra - den enskilda och unika människan bakom den tyvärr fortfarande alltför negativt laddade psykiatriska diagnosen schizofreni. För övrigt undrar jag om vi någonsin kommer att lyckas avdramatisera detta sjukdomsbegrepp. 
Kanske är det dags att nu inför 2000-talet lyfta bort ordet ur den psykiatriska vokabulären? Skulle det verkligen vara helt omöjligt att finna en ny och mindre laddad beteckning för de själsliga tillstånd som idag benämns "schizofreni"? 

Läsaren av boken får inblick i ett antal människors upplevelser av psykos, det tillstånd då alla tidigare uppbyggda referenssystem havererar och man sugs in i känslor av total hudlöshet, förvirring och skräck. 
Vi möter till exempel Marion, Åke, Linda, Lennart, Eva, Martin och Lasse, som hjälper oss att få insikt i den psykiska utsatthet som de upplevt under många år. Gemensamt för dem är också erfarenheten av att det är mycket svårt att åter bli betraktad som "normal", efter att man en gång blivit indragen i psykiatrins värld: 
- Fan vet om jag inte skulle bli skådis, berättar Linda att hon sade till en vän. 
- Och då svarade vederbörande; ja, men Linda, du är ju redan någonting, du är ju schizofren.
- Så har mitt liv varit under många år nu, suckar Linda. Jag försöker ta mig ur rollen som psykiskt sjuk, men dras liksom tillbaka hela tiden. Det är ju faktiskt så att man undrar om folk vill ha en i den här rollen för evigt; Linda, schizofren, rolig figur...så tycker jag i alla fall att jag blev sedd när jag var på Lillhagens sjukhus.

De personer i boken som verkligen vet hur det är att leva med stor psykisk skörhet, har alla bidragit med synnerligen viktiga pusselbitar för att vi andra skall få en vidgad förståelse för hur deras livsvillkor gestaltar sig. 
Självklart har det inte varit lätt för de medverkande att väga av hur mycket man skall berätta om sig själv. Det som kan kännas bra att förmedla ena dagen kan naturligtvis kännas helt fel dagen därpå. Viktigt i vårt gemensamma arbete har därför varit att ta god tid på oss, mycket god tid. Vi grubblade länge på hur omslaget till boken skulle se ut, vilken text och vilka bilder som skulle ligga intill varandra och så vidare. 
För mig personligen har denna arbetsprocess varit mycket givande, eftersom vi har hunnit avhandla en lång rad frågor - inte bara om journalistisk etik och vad som är möjligt att publicera utan att någon far illa, utan också frågor som rör livet i stort. 

Bland de människor som genom sitt yrke närmat sig schizofrenibegreppet möter vi i en serie intervjuer bland andra professor Leif Lindström, psykologen Mats Mogren, psykoterapeuten Barbro Sandin och psykologen Alain Topor. 
Jag har också tittat närmare på hur man lagt upp verksamheten inom ett antal psykiatriska enheter i Sverige, och i samband med de reportagen redogör personer med olika arbetsuppgifter och befattningar om hur de ser på sin yrkesvardag.
Även anhöriga, till exempel Barbro Benjaminsson, berättar om de svårigheter och den oro man konfronteras med när en närstående hamnar i psykisk kris. Benjaminsson driver för övrigt det dynamiska aktivitets- och kulturhuset Gyllenkroken i Göteborg tillsammans med en anställd grupp och ett stort antal psykiskt funktionshindrade personer. 
Hennes verksamhet - som bygger på att alla närvarande bidrar med sina kunskaper och livserfarenheter- har bildat skola för en lång rad efterföljande projekt.

Lars Lejring

Martin Larholm i boken Leva
med Schizofreni:

- Vissa doktorer är bara huvuden. De
och sköterskorna läser sina böcker,
men böckerna utvecklar inte sinnet.
När de konfronteras med verkligheten blir det kaos. 
Martin tycker att han mött många
människor som inte begriper vad man
kan gå igenom som schizofren. De
gömmer sig bakom kryptiska formler
och latinska termer för att försöka dölja sin okunskap.
- De tror på en massa regler som
egentligen bara förblindar. Och
psykologerna med sina tester lever helt i sin egen värld. När de samtalar med
sina patienter så märker de inte ens att
psykiskt sjuka pratar ett helt annat
språk. 

Larholm.jpg (12167 bytes)
Martin Larholm är en av de personer 
som i boken Leva med Schizofreni berättar
om sin syn på livet och om sina erfarenheter
av psykiatrin.  Foto Lars Lejring