1.12.2

News

mar 18, 2016
Kategoria: General
Napisał: czilboj

Deras underkläder kommer i en stor mängd olika varianter, färger, former, storlekar och modeller. Detta är för att det ska finnas något som passar alla. De har satsat på att ha hög kvalitet på sina varor och trots detta hålla låga priser. De har försökt bygga ett sortiment baserat på underkläder som ”ser bra ut på alla”. Sexiga underkläder och kläder online till Sveriges billigt priser! klicka här

CMS - 1.12.2 - Kolonia
 

Förening för unga med psykiska problem

Förening för unga med psykiska problem

Alla människor kan någon gång i livet stå inför svårlösta inre och yttre problem som gör att man drabbas av psykisk ohälsa. För dig som är ung och upplever att du har - eller har haft - psykiska problem finns den rikstäckande föreningen RUS.

RUS - Riksförbundet Ungdom för Social hälsa - vänder sig till unga människor upp till 35 år. Organisationen är självständig, men har ett visst samarbete med RSMH - Riksförbundet för Social och Mental Hälsa.
RUS bildades i början av 1980-talet som en verksamhet inom RSMH, och blev i mitten av 1990-talet en fristående förening. En kongress, som hålls vartannat år, är högsta beslutande organ. Men det är lokalföreningarna som är grunden för RUS verksamhet, och det är inom dem som man utövar den kamratstödjande verksamheten. 

rusbild.JPG (12318 bytes)
För att få mer information om Riksförbundet Ungdom för Social hälsa kan man skriva till  
RUS/RSMH, Box 150 94
104 65 Stockholm
Tel: 08-772 33 60 (växel)
Fax: 08-772 33 61
E-post rus@rsmh.se

Ambitionen inom RUS
är att lyfta fram det kreativa och livskraftiga hos medlemmarna. Tillsammans kämpar man för att försöka skapa ett bättre utgångsläge för barn och ungdomar som drabbats av psykisk och social ohälsa. Genom mötet med andra medlemmar i föreningen kan man bryta sin eventuella isolering och man kan diskutera gemensamma erfarenheter.
När det gäller vården anser RUS att den skall vara personligt anpassad för varje individ. Det är viktigt att vårdtagaren har full insyn i planeringen av behandlingen, och att han eller hon har en möjlighet att påverka upplägget. RUS sätter sig emot förtidspensionering av unga människor och hävdar att det alltid finns alternativa möjligheter. Det måste till exempel erbjudas fler lönebidrag, arbetsprövningar och praktikplatser för personer som är på väg in i samhället igen efter en period av ofrivilligt utanförskap.

Lägerverksamhet 
Då och då anordnar RUS läger för medlemmarna. Exempel på lägerverksamheter är utförsåkning, vildmarksliv och westernridning.

Lars Lejring 

Källa bl.a. RUS, Organisation och kortfattad information (folder som
kan beställas från RUS)

© Spegeln jan 2000