1.12.2

News

mar 18, 2016
Kategoria: General
Napisał: czilboj

Deras underkläder kommer i en stor mängd olika varianter, färger, former, storlekar och modeller. Detta är för att det ska finnas något som passar alla. De har satsat på att ha hög kvalitet på sina varor och trots detta hålla låga priser. De har försökt bygga ett sortiment baserat på underkläder som ”ser bra ut på alla”. Sexiga underkläder och kläder online till Sveriges billigt priser! klicka här

CMS - 1.12.2 - Kolonia
 

"Diktarnas, barnens och dårarnas språk"

"Diktarnas, barnens och dårarnas språk"

Gustaf Berglund recenserar en bok av Lisbeth Palmgren

lisbeth.jpg.jpg (15680 bytes)
Lisbeth Palmgren                        Foto Lars Lejring

Den schizofrene patientens språk, är det bara en meningslös ordsallad, en förvirrad rappakalja? Eller finns det en dold undermening i de yviga associationsbanorna, en symbolik, som man kan lära sig att förstå?

Frågan tenderar att klyva den psykiatriska världen i två läger. Efter en tid, då den biologiska och den humanistiska psykiatrin närmat sig varandra, verkar det nu åter gå mot en polarisering. Just nu verkar det, åtminstone i svensk psykiatri, vara den
neurobiologiska forskningen som står för den dominerande diskursen. Psykiska störningar ses som utslag av anomalier i det centrala nervsystemets funktioner, och farmakologisk behandling är åter förstahandsalternativet. Om någon form av psykoterapi överhuvudtaget tillmäts något värde i denna diskurs, är det den kognitiva psykoterapin, som bygger på inlärningsteori.

Lisbet Palmgren, läkare, psykoterapeut, professor i psykiatri och grand old lady inom den humanistiska grenen av svensk psykiatri, fronderar mot denna uppfattning i sin lilla vackra och lättlästa bok "Diktarnas, barnens och dårarnas språk". Lisbet Palmgren, som ägnat en stor del av sin läkargärning åt svårt psykiskt sjuka och ibland våldsamma patienter, är stadigt förankrad i den psykodynamiska traditionen, där psykiska symptom ses som patientens försök att lösa känslomässiga konflikter, och där behandlingens kärna är att terapeuten och patienten tillsammans försöker skapa en förståelse av de känslomässiga konflikterna.

De stora livsfrågorna
I boken visar Lisbet Palmgren med en mångfald exempel, både ur sin kliniska erfarenhet, ur vardagssituationer med barn och ur skönlitteraturen, hur man kan förstå ett symboliskt språk. Som hon ser det, har schizofrena människor stannat i ett tidigt utvecklingsstadium, och i deras tänkande förekommer primitiva representationer ungefär som i barnets tankevärld. I kapitel för kapitel går hon igenom hur de stora existensiella frågorna om liv och död, om kärlek och hat, om att växa från barn till vuxen och könsvarelse, hur dessa frågor gestaltar sig i schizofrenas symboliska språk och i skönlitteraturen. Ofta är det mindre skillnader än man kan ana.

I slutorden hävdar Lisbet Palmgren, att möten med skönlitterära gestalter som Ingrid och Hede (i Selma Lagerlöfs "En herrgårdssägen"), Morbror Anders (i Molly Johnsons "Morbror Anders") eller Simon och Isak (i Marianne Fredrikssons "Simon och ekarna") givit henne en djup känslomässig förståelse för de psykotiska patienterna, en förståelse hon inte kunnat få i facklitteraturen. De egna barndomsupplevelserna och hennes egna barns reaktioner i olika sammanhang har också vidgat hennes förståelse för de schizofrenas språk.
"Diktarnas, barnens och dårarnas språk" är lättläst och kräver inga särskilda förkunskaper. För den, som är någorlunda inläst på området, innehåller inte boken särskilt mycket nytt. Men det här är ändå en bok som inte bör glömmas bort, särskilt i tider som dessa, då det naturvetenskapliga paradigmet återigen börjar göra anspråk
på att ha monopol på Sanningen inom psykiatrin.

© Gustaf Berglund